*****Victims of Victory 45*****

They died for our freedom,
by giving their own lives away for free..

      

 

 

 Welcome at Victims of Victory 45, 

 a website to honour our heroes.

Welkom bij Victims of Victory 45,

           een website om onze helden te eren.           

 

     They died for our freedom, by giving their own lives for free...

Zij stierven voor onze vrijheid, door hun leven voor ons te geven..

                   

 

 

                                  

                  

 

A war is never an option, it's a cause of men...

who misuse their power for own gain..

Een oorlog is nooit een oplossing, het is een gevolg van mannen

 die macht misbruiken voor eigen gewin.     

 

 

 

 

 

 

 

 Blessed are those who died, got captured and never got home

Gezegend zijn zij die stierven, gevangen werden en nooit thuiskwamen..